MUSTAFA TELLİOĞLU FİRMASININ “olurokadar.com”

İSİMLİ SİTESİNİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ


Aydınlatma metni, Mustafa TELLİOĞLU (İleride “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (ileride “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğü amacıyla olurokadar.com internet sitesinden çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilere ilişkin hazırlanmıştır.

Şirket olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Çerezlerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “olurokadar.com” internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu çerez politikası hükümlerini değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel çerez politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Kişisel verilerinizin Merkez Bebek tarafından işlenme amaçları, işlenen verinin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kanunun 11. Maddesinde sayılan haklar ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanınan diğer haklarınıza ilişkin daha detaylı bilgi almak için 05525961000 telefon numarası veya info@olurokadar.com mail adresinden bizlere başvurabilirsiniz.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İNTERNET SİTEMİZDE BULUNAN ÇEREZLER HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEKTEDİR?

Sitemizde kullanılan çeşitli çerezler aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.

Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması, kullanıma yönelik pratikliğin sağlanması.

 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.

Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 • Kişiselleştirme, pazarlama, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Hangi ürünün kaç adet, ne kadar zamanda satıldığı gibi marketing istatistikleri sağlamak. Popüler ürünleri ve sipariş verilmeyen sepetlerin sayısını tespit etmek. Tıklanma sayısına göre ürünlerin üretim marjını belirleyebilmek.

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

ÇEREZ İSMİ

ÇEREZ İŞLEVİ

PHPSESSID

Php için oturum tanımlaması amacıyla kullanılır.

previousPage

Bir önceki sayfa bilgisini tutar

İs_cart_empty

Sepette ürün olup olmadığı bilgisini tutar

ideaPopupHomeAndProduct

Popup tanımlama bilgisidir

cart_session_id

Sepet tanımlama bilgisi tutar.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Rıza alınmasına gerek olmayan durumların başlıcaları şunlardır.

Ø Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Ø Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Ø Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Ø Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Ø Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Ø Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Ø Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies/

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?

Kişisel verileriniz, uyuşmazlıkların giderilmesi veya mevzuat gereği, ilgili kamu kurumlarına ve ilgili özel kurum ve kuruluşlara, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; destek sağlayıcılarına, hizmet veren bilgi işlem firmalarına, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılması şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE SEBEBİ NEDİR?

Kişisel Verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla , hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve meşru menfaatimiz gereği kanuna uygun olarak veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemler ile işlenmektedir.

KANUN’UN 11. MADDESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@olurokadar.com adresinden ulaşabileceğiniz veya tarafımızdan fiziki olarak edinebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizin Alacamescit Mahallesi Tuzpazarı Sokak No:9/24 Osmangazi/ BURSA adresine postalayabilir, info@olurokadar.com adresine mail atabilir veya fiziki olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçesi ile bildirilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN